Alltime Group tar sig in på svenska marknaden för städtjänster, drift och skötsel av fastigheter genom att förvärva Triennium Fastighetsentreprenad AB och dess dotterbolag, känt som Trienniumgruppen. Tillsammans är de en rikstäckande leverantör av teknisk fastighetsservice och städjänster i Sverige, med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. 

Förvärvet är en viktig milstolpe i Alltimes tillväxtstrategi med målet att bli ledande i Norden när det gäller drift och skötsel av fastigheter, vägnät, offentliga områden i städer, samhällen samt farleder. Efter förvärvet har Alltime Group runt 600 medarbetare och omsätter årligen cirka 70 miljoner EUR pro forma. 

”Jag välkomnar varmt våra nya svenska kollegor att vara med på vår tillväxtresa. Expansionen utanför Finland har varit en hörnsten i vår strategi, och nu tar vi ett stort steg mot att bli ledande i Norden på att underhålla fastigheter. Förvärvet av Trienniumgruppen ger oss en möjlighet att ta oss in på den svenska marknaden med ett stark erbjudande och stor geografisk täckning – en solid plattform för fortsatt tillväxt. Genom att arbeta tillsammans är jag övertygad om att vi kan skapa utmärkta förutsättningar för Alltime Groups fortsatta tillväxt”, säger Juha Murtopuro, VD, Alltime Group. 

”Jag är stolt över sammanslagningen med Alltime, som med sin offensiva ambition sätter standarden i branschen. Som en del av Alltime Group har vi ännu bättre förutsättningar att kunna serva våra kunder, utveckla vår verksamhet och skapa möjligheter för våra medarbetare”, säger Carl Wiktorsson, VD, Trienniumgruppen.

”Efter att framgångsrikt byggt Triennium sedan 2007 är det nu rätt tillfälle att accelerera vår utveckling genom att bli en del av ett större bolag som delar våra värderingar och principer. Jag ser fram emot att vi nu tillsammans utvecklar verksamheten framåt”, kommenterar Björn Wiktorsson, styrelseordförande, Trienniumgruppen. 

Trienniumgruppen omsatte cirka 266 miljoner kronor under 2022 och sysselsatte ungefär 250 personer. 

Mer information

Juha Murtopuro, Group CEO juha.murtopuro@alltime.fi  +358 40 414 1007 

Antti Kalske, Group Marketing and Communications Director antti.kalske@alltime.fi  +358 40 569 1534 

Mediekontakt Trienniumgruppen

Carl Wiktorsson, CEO, Trienniumgruppen   carl.wiktorsson@triennium.se    +46 70 855 49 50