Strategi

Alltime inledde år 2022 en ny strategiperiod med fokus på tillväxt och expansion till andra nordiska länder. Under året omorganiserade vi företagsstrukturen kring våra affärsområden och bildade ett nytt ledningsteam för att påskynda vår utveckling. Vi förfinade vår strategi år 2023, och fokuserar nu på att till 2025 bli en nordisk ledare inom underhåll av byggda miljöer.

Alltimen strategia
Alltimen strategia

Uppdrag: Vi gör vardagen tryggare och enklare i våra livsmiljöer

Vårt uppdrag är att göra vardagen tryggare och enklare i våra livsmiljöer. Det gör vi genom att underhålla de viktigaste platserna i vår vardag – från fastigheter, stadsgator och industriområden till hem och kontor.

Vision: Nordisk ledare inom underhåll av byggda miljöer

Vår vision är att bli en nordisk ledare inom underhåll av byggda miljöer till 2025. Detta inkluderar att vara bland branschledarna när det gäller marknadsandelar, hållbarhet och servicekvalitet. Vår tillväxtambition utgörs av såväl stark organisk och oorganisk tillväxt som expansion utanför Finland i de nordiska länderna.

Värdeord

Proaktiva

Vi löser problem snabbt, flexibelt och förebyggande.

Pålitliga

Vi är uppriktiga och har styrkan att använda vår kompetens fullt ut.

Lagarbete

Vi håller våra löften till varandra och värnar om våra kollegors säkerhet.

Kompetens

Vi utvecklar våra färdigheter och värdesätter lärande, där varje enskild yrkesroll är viktig för att nå våra mål.