Jobba på Alltime

Bli en av oss! Hitta ett spännande jobb bland våra lediga tjänster eller lämna in en öppen ansökan. Här kan du även läsa om några vanliga yrkesroller och hur det är att jobba hos oss.

Avoimet kunnossapidon ja kiinteistöalan työpaikat Alltimella
Avoimet kunnossapidon ja kiinteistöalan työpaikat Alltimella

Att jobba på Alltime

Vi på Alltime har en viktig uppgift: att ta hand om vardagslivets viktigaste livsmiljöer. Vårt löfte till våra kunder och oss själva är att utföra jobbet med omtanke och proaktivitet. Hur bra vi lyckas avgörs av vår personal. Därför får du som anställd på Alltime inflytande över både planering och budget.

Du får alltså både möjlighet att påverka ditt arbete och ansvara för att det utförs väl. Det är vi anställda på Alltime som tillsammans ser till att vi lever upp till våra kunders högt ställda förväntningar på oss.

Viktiga roller

På Alltime finns mängder av olika yrkesroller. Här beskriver vi ett par av dem.

Drifttekniker

Som drifttekniker är du ansvarig för att övervaka och underhålla fastighetens tekniska system och installationer. Du utför regelbundna inspektioner, reparationer och felsökningar och tar ansvar för att fastigheterna fungerar och är säkra.

Fastighetsskötare

Som fastighetsskötare ansvarar du för den dagliga skötseln av fastigheter. Du ser till att gräsmattan är klippt, att snön är skottad och att allt ser fint ut så att hyresgästerna trivs. Du har en viktig roll i att skapa en trygg och bekväm boendemiljö.

Fastighetstekniker

Som fastighetstekniker är du specialiserad på att hantera avancerade tekniska system i fastigheter, som ventilation, värme-, kyl- och elsystem. Med din kompetens ser du till att alla tekniska installationer fungerar korrekt med hög energieffektivitet. Du utför även regelbunden service och reparationer.

Alltimes lokalvårdare
Lokalvårdare

Som lokalvårdare ansvarar du för rengöring och skötsel av inomhusmiljöer, som kontor, bostäder och offentliga platser, men även industrier och byggarbetsplatser. Du ansvarar för allt från dammsugning, fönsterputs och sopning till avfallshantering. Du håller lokalerna rena och fräscha, och skapar en hälsosam och trivsam miljö för de som vistas där.