Teknisk drift och Fastighetsskötsel

Vi ser till att fastigheten mår bra genom en mängd tjänster inom fastighetsskötsel och teknisk drift. Det innebär att underhåll sker i tid och att allt fungerar utan driftsavbrott, kort sagt att de som bor eller arbetar i byggnaden känner en trygghet i att allt fungerar. En välskött fastighet håller sitt värde, förbrukar mindre energi, hushåller med resurserna och är mer hållbar.

En av våra tekniker som arbetar med fastighetsskötsel och teknisk drift
En av våra tekniker som arbetar med fastighetsskötsel och teknisk drift

Teknisk drift

Alltime tar hand om driften av fastighetens tekniska installationer. Där ingår värme, ventilation, el, kyla, vatten och avlopp. Vi tar totalansvaret för att anläggningarna fungerar dygnet runt genom tillsyn av ventilation, systemen, justering, bevakning och driftlarm. Driftoptimering och löpande underhåll bidrar till lägre energiförbrukning och ökad livslängd på anläggningarna. Vi kan även erbjuda beredskap vid larm och akuta fel med bemanning 24 timmar om dygnet.

Ventilation

Vårt team ser till att fastighetens ventilationssystem hanteras med precision och kompetens. Våra specialiserade ventilationstjänster innefattar allt från löpande service och filterbyten till reparationsåtgärder och installation av nya system. Vi genomför även injusteringar för att säkerställa att ventilationen fungerar enligt specificerade krav och standarder, samt arrangerar OVK-besiktningar. Med den omfattande erfarenhet och expertis inom ventilationssystem som Alltime erbjuder kan du lita på att vi levererar högkvalitativa tjänster som bidrar till ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat.

Vi tar hand om driften av fastighetens tekniska installationer t.ex. värme, ventilation, el, kyla och vatten.

Teknisk förvaltning

Med vår tekniska förvaltning tar vi huvudansvaret för fastigheten. Det omfattar bland annat budget, underhållsplaner, driva projekt och att koordinera olika leverantörer inom till exempel sophämtning, fjärrvärme och el. Här får du tillgång till all den tekniska kompetens som krävs för att förvalta en fastighet.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vi utför och ansvarar för ditt systematiska brandskyddsarbete, SBA. Det innebär att vi löpande ser till att du uppfyller de krav på brandskydd som lagen ställer. Vi gör löpande inspektioner och dokumenterar i protokoll att inspektionen är gjord och vad som behöver åtgärdas.

Fastighetsskötsel kan innefatta systematisk brandskyddsarbete (SBA)
Fastighetsskötsel och underhåll

Felavhjälpande underhåll

Felavhjälpande underhåll innebär att vi rycker in vid driftstörning och åtgärdar allt från trasiga fönsterrutor och dörrar, till att laga fläktar. Vår kompetens sträcker sig även till professionell fastighetsskötsel, där vi säkerställer långsiktig och effektiv hantering av din fastighets underhållsbehov.

VVS

Vi erbjuder alla typer av VVS-tjänster. Det kan vara mindre jobb som byte av blandare eller större jobb som installation av vatten, avlopp, värmeanläggningar och ventilationssystem.

Alltimes fastighetsservice är certifierade för att upprätta energideklarationer

Energideklaration

För många byggnader är energideklaration obligatorisk. Den ger en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Den ger också underlag för att använda mindre energi och spara både ekonomiskt och på miljön. Alltime är certifierade för att upprätta energideklarationer.

Byggservice

Våra snickare utför renoveringsarbeten och verksamhetsanpassningar. Det kan handla om att bygga badrum och kök lika gärna som att sätta upp väggar och bygga om inredningar.

En badrum som våra byggservice har renoverat

Begär offert för fastighetsskötsel

"*" anger obligatoriskt fält

Hidden
Hidden
Namn*
Max. filstorlek: 1 GB.
Ingen bilaga / filnamn bifogat
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Läs mer om våra fastighetstjänster

Våra 24/7 jour och kundservice
Felanmälan och 24/7 jour
Vi har felanmälan och jour bemannad dygnet runt. Skicka felanmälan här.
Felanmälan och 24/7 jour
Yttre skötsel, underhåll, snöröjning och snöskottning
Yttre skötsel och underhåll
Vi hjälper er året om med gräsklippning, grönska och snöröjning. Det skapar både trivsel och bidrar till säkerheten.
Yttre skötsel och underhåll
Fastighetsförvaltning med kompetens i ekonomi, projektledning och energi
Fastighetsförvaltning
Vår kompetens inom ekonomi, projektledning och energi ger er en trygg och effektiv partner för att administrera, organisera, effektivisera och optimera.
Fastighetsförvaltning