Visselblåsare (Whistleblow)

Alltime är engagerat i etiska och hållbara affärsmetoder. Vi ser allvarligt på alla olagliga, oetiska och andra handlingar som inte uppfyller vår uppförandekod och våra riktlinjer. Om du har en rimlig misstanke om sådana aktiviteter uppmanar vi dig att meddela oss direkt eller via vår visselblåsarkanal. Vem som helst av anställda, kunder, partners och andra intressenter kan lyfta fram misstänkta aktiviteter.

Om det är möjligt vill vi i första hand uppmuntra dig att ta upp frågan med din chef eller kontaktperson. Om detta inte är möjligt lämnar du in din misstanke via vår visselblåsarkanal. Detta är en extern kanal som sköts av en oberoende tredjepartsleverantör, Easywhistle.

Alla inlämnade misstankar utreds konfidentiellt enligt våra riktlinjer. Endast de som är nödvändiga för att genomföra utredningen kommer att informeras om den.

Hållbarhetsansvar
Vi har förbundit oss att ta hänsyn till miljömässigt, socialt och socialt ansvar i vår verksamhet. Läs mer om hållbarhet på Alltime.
Säkerhet
Vårt mål är noll olyckor. Det är viktigt för oss att ta hänsyn till säkerheten för vår personal, våra kunder och våra slutanvändare.