Vi är Alltime

Vårt uppdrag på Alltime är att göra vardagen tryggare och enklare i våra viktigaste livsmiljöer. Med våra fastighetstjänster och städtjänster tar vi hand om hem, kontor, offentliga miljöer, industrier och byggarbetsplatser. År 2023 blev Trienniumgruppen en del av Alltime och vårt mål är att till 2025 bli en nordisk ledare inom underhåll av byggda miljöer. Läs mer om vårt företag, vår bakgrund och vad vi gör.

Alltime - me hoidamme tämän
Alltime - me hoidamme tämän

Alltime i korthet

Historia

År 2000 grundandes Triennium Fastighetsentreprenad i Gävle. Sedan dess har vi expanderat organiskt och genom förvärv till Trienniumgruppen som innefattar även Fastighets Competens, JM Städservice, Svensk Stenteknik och Green Clean Sverige. Vi finns nu över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. År 2023 blev Trienniumgruppen en del av Alltime, grundat år 2006. Sedan år 2021 är MB Funds den primära ägaren av Alltime tillsammans med den nuvarande ledningen.

Vad vi gör

Vi är verksamma i både Sverige och Finland. I Sverige tillhandahåller vi främst fastighetstjänster och städtjänster och i Finland tar vi även hand om underhåll av infrastruktur och sjömärken.

Omsättning och anställda

Alltime Group omsätter årligen nästan 70 miljoner EUR pro forma och omkring 250 personer arbetar på Alltime i Sverige. Totalt arbetar 600 personer på Alltime. Dessutom har vi ett brett nätverk av pålitliga partners som kompletterar våra resurser.

Våra tjänster

Alltimes fastighetsskötsel och teknisk drift
Fastighetsservice
Vi ser till att fastigheten mår bra, att underhåll sker i tid och att allt fungerar utan driftsavbrott.
Städservice
Vår städservice är effektiv med hög kvalitet, så att du tryggt kan ägna dig åt det som är viktigt för dig och din verksamhet.

Läs mer om Alltime

Strategi

Vi fokuserar på att bli en nordisk ledare inom underhåll av byggda miljöer.

Hållbarhet

Läs mer om våra hållbarhets- och ESG-insatser.

Alltime Group

Get to know Alltime Group in English.