Alltime omprofilerar sig på den svenska marknaden – Trienniumgruppen är nu Alltime Sverige

Efter framgångsrikt förvärv av Trienniumgruppen och dess dotterbolag i augusti 2023 presenterar Alltime idag sitt varumärke på den svenska marknaden. Moderbolaget i Trienniumgruppen, Triennium Fastighetsentreprenad AB byter namn till Alltime Sverige AB. Med det här steget markerar Alltime sin vision om att bli ledande i Norden när det gäller drift och skötsel av fastigheter, vägnät, offentliga områden i städer, samhällen samt farleder – med fokus på att vårda våra viktigaste livsmiljöer.

Alltime Sveriges omprofilering genomförs i flera faser, för att säkerställa en smidig övergång och maximera det befintliga varumärkets värde. I den första fasen har Triennium och JM Städservice omprofilerats till Alltime. Dessutom kommer Alltimes varumärken FastighetsCompetens i Norrland AB samt Green Clean Sverige AB att samverka med en gemensam visuell identitet.

”Vi är glada över att idag bli en del av Alltime även i namn och visuell identitet. Tillsammans bygger vi en nordisk ledare i vår bransch, med ett starkt varumärke som har sina rötter i våra gemensamma värderingar”, säger Carl Wiktorsson, VD, Alltime Sverige. ”Samtidigt vill jag försäkra våra kunder om att vi är fast beslutna att erbjuda samma kvalitativa service som tidigare, och med samma pålitliga kollegor. Vårt mål är att hela tiden öka våra befintliga styrkor, vårda vår kundcentrerade kultur och vidareutveckla vår service, särskilt genom digitalisering och ESG-praxis.”

I samband med varumärkeslanseringen har Alltime också introducerat en ny webbplats, alltime.se, som betjänar Trienniums och JM Städservices tidigare kunder. De här kundgrupperna kan nu nå sina kontaktpersoner via e-postadresser i formen: förnamn.efternamn@alltime.se. Dessutom har företaget idag lanserat sina svenska sociala mediekanaler, som hittas på Linkedin, Instagram och Facebook. Gradvis kommer även våra bilar, arbetskläder och kundmaterial att omprofileras.

Mer information  

Carl Wiktorsson VD, Alltime Sverige
E-post: carl.wiktorsson@triennium.se
Telefon: +46 70 855 49 50

Alltime Groups målsättning är att bli ledande i Norden inom skötsel och underhåll av fastigheter och markytor. Företagets 600 medarbetare i Finland och Sverige säkerställer en smidig och trygg vardag genom att ta hand om fastigheter, utemiljö och farleder. Alltime strävar efter att ge kunderna en problemfri vardag genom proaktivitet och omtänksamhet inom fastighetsunderhåll, städtjänster och underhåll av utemiljö. Alltime Group ägs av MB Funds, ett finskt private equity-bolag, tillsammans med nyckelmedarbetare. www.alltime.se

Jaa somessa